ActionType

Sporterinbalans voor advies en begeleiding bij sport(prestaties) en gezondheid.

Persoonlijke begeleiding en groepsactiviteiten

Wat zijn jouw voorkeuren?

Renske Winters is gecertificeerd ActionType profiler en tester van de DMD's.

Profiling - basis

Laat jouw Actiontype bepalen en krijg inzicht in wat jouw cognitieve-emotionele- en motorische voorkeuren zijn. Uitleg van de functies van de vier letters en lettercombinaties in jouw profiel (mentale karakteristieken en bewegingsvoorkeuren vanuit de motoriek).

Hoe gaat dit in z'n werk: Fysieke testen inclusief nabespreking en basisrapportage.

Kosten 75 euro p.p., incl btw

Voor (sport)teams zijn er kortingsmogelijkheden.

Profiling - uitgebreid

Laat jouw Actiontype bepalen en krijg inzicht in wat jouw cognitieve-emotionele- en motorische voorkeuren zijn.

Hoe gaat dit in z'n werk: Fysieke testen inclusief nabespreking. Er wordt een uitgebreide rapportage gemaakt van jouw cognitieve-emotionele- en motorische voorkeuren. Deze rapportage wordt samen doorgenomen. 

Bij deze uitgebreide profieluitwerking  wordt sportspecifiek en/of op werksituatie nader ingegaan op de persoonlijke voorkeuren vanuit jouw actiontype profiel. De diverse functies in jouw profiel worden geduid en er wordt aan de hand van de 'survival-kit' inzicht gegeven in de dynamiek en volgorde van de dominante functie tot en met de ontwikkelfunctie en het schaduwprofiel.

De diverse lenzen worden voor jouw profiel uitgelegd:

 • Dynamieklens (dominante functie als koersbepaler, bijv. systematiseren en kenmerken daarvan);
 • Motoriekstijllens (walking bottom, walking top, schouder-heup (dis)sociatie, dominante schouder, perifeer zicht, grove / fijne motoriek, directe en indirecte sporters) met sportspecifieke handvatten op het gebied van training en techniek;
 • Communicatielens (communicatiestijl, communicatiemethode, S-, N-, T-, F- taal);
 • Coachingslens (coachvaardigheden, oftewel; schakelen tussen de vier coachrollen, benadering en opties);
 • Temperamentlens (ideale gemoedstoestand; vaklui, wachters, rationalisten, idealisten. Kernbehoeften, overtuigingen, talenten, gedrag, angst voor... etc. Deze bepaald de voorkeurswijze voor 'doelen stellen');
 • Aandachtsstijllens (hoe te focussen hoe te concentreren);
 • Kwadrantlens (veranderingsbereidheid op welke (jouw) wijze);
 • Leerstijllens (in heldere stappen, proces van herhalen of van "trial en error", heeft variatie nodig, wil direct alle details, etc);
 • Innovatielens (processtadia innovatie; definiëren, ontdekken, implementeren, besluiten;
 • Interactiestijllens (koers uitzetten, leiding nemen, achter de schermen, in gang zetten);
 • Conflicthanteringslens (vermijden, doordrukken, toedekken, samenwerken).

 

Kosten 175 euro p.p. incl btw

Voor sportteams is er de mogelijkheid om sportspecifiek naar de tactische kant en de inzet van het individu voor het team (en de tegenstander) te kijken. Naast de persoonlijke profielen kan er tevens een teamprofiel worden gemaakt.

Kosten in overleg en afhankelijk van de wensen

Profiling voor bedrijven en instellingen

De kracht van het team zit hem in de diversiteit van de verschillende personen. Op basis van de persoonlijke profielen wordt er een teamprofiel gemaakt. De persoonlijke profielen worden per persoon in een basisrapportage gezet en voor het team wordt het teamprofiel uitgewerkt, waarin de kracht van het team duidelijk wordt maar ook waar aandacht op gevestigd moet worden om ieder individu goed tot zijn / haar recht te laten komen.

Hoe gaat dit in z'n werk; Fysieke testen voor ieder persoon inclusief nabespreking en basisrapportage. Opstellen van het teamprofiel waarvan de diverse lenzen worden uitgewerkt.

Het teamprofiel zal in een aparte sessie worden besproken en toegelicht, waarbij er ook over de individuele verschillen wordt gesproken. Waar ligt de kracht en waar vergt iets aandacht.

Voor in company (tot 12 personen) zijn de kosten 1650 euro excl btw.

Coach-sessies

Voor individuele personen / sporters, trainer-coaches en leidinggevenden die aan de slag gaan met de Actiontypes® profielen is er begeleiding en follow-up mogelijk. Afhankelijk van de situatie en de behoefte (maatwerk) kijken we samen naar de mogelijkheden. Kosten n.t.b.

Disclaimer ActionTypes®

 1. ActionTypes® geeft inzicht in voorkeuren van doen en laten puur actiontypisch beredeneerd. Achter het type komt de zgn. persona te voorschijn die het onderlinge verschil tussen mensen maakt van hetzelfde type door interactie tussen aanleg/ talent, temperament, karakter met opvoeding, sociale context, omgeving, school, training en opleiding. Het principe van Nature en Nurture.
 2. ActionTypes® is slechts een middel om naar de werkelijkheid te kijken! Je bent meer dan 4 letters. 
 3. ActionTypes® verschaft inzicht in de wijze hoe de mensen de werkelijkheid beleven. Met die kennis is het als trainer/ coach, onderwijzer /leraar  /docent, werker in de zorg en bedrijfsleven nu een koud kunstje om aan te sluiten bij die werkelijkheid en zo maatwerk te leveren, economisch te handelen, energie zuinig te zijn en diversiteit te waarderen in het dagelijkse leven.
 4. ActionTypes® is niet bedoeld om mensen in een hokje te plaatsen. .
 5. ActionTypes® beschrijvingen zijn respectvol. Degene die nog niet met ActionTypes® bekend is wordt geadviseerd er meer over te lezen om daarmee zijn/ haar eigen gedrag te kunnen plaatsen en te begrijpen.
 6. De MBTI® vragenlijst uitkomst en de ActionTypes Benadering lopen niet altijd één op één. De scores uit de fysieke testjes die ActionTypes® heeft ontwikkeld om voorkeuren te vinden en te bevestigen prevaleren boven een andere uitkomst verkregen uit de cognitieve MBTI® vragenlijst.

 

Socials

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en volg ons op de onderstaande kanalen