Persoonsgerichte training en coaching

Sporterinbalans voor advies en begeleiding bij sport(prestaties) en gezondheid.

Persoonlijke begeleiding en groepsactiviteiten

Persoonsgerichte training en coaching met de Action Types Benadering (ATB) en Drijfveren

De Action Types Benadering gaat over voorkeurshandelen op cognitief, emotioneel én motorisch vlak. Iedereen handelt vanuit een bepaalde voorkeur. Denk bijvoorbeeld aan hoe je leert, heb je behoefte aan organisatie en structuur en ben je taakgericht of past een improviserende stijl beter bij jou. Ben je meer van het ‘doen-denken-doen’ of van het ‘denken-doen-denken’. Kijk je graag vooruit of ben je meer in het hier en nu. Jouw dominante mentale functie is jouw fundament, jouw koersbepaler. Ook op motorisch vlak zijn er voorkeuren te onderscheiden. Als je naar sport kijkt is het wenselijk om de individuele motorische voorkeuren ruimte te geven en daar in fysieke training op in te spelen.

Wat we nog wel eens zien in het trainen-coachen, onderwijs en het bedrijfsleven is dat veel onderwerpen of methodes heel eenzijdig worden benaderd en aangeboden. Alsof er maar één manier de juiste zou zijn. Eigenlijk heel vreemd, gezien we allemaal unieke individuen zijn. Kijkend naar mijn eigen sport schaatsen, daarin heb ik ook wel gezien dat in de tijd van Sven Kramer trainers hun rijders qua beweging en techniek wilden laten schaatsen als Sven Kramer. Als er dan opeens een schaatser een andere ‘stijl’ laat zien en wereld- en olympisch kampioen wordt snapt men opeens niet meer wat ze zien. Eigenlijk geeft dat nou precies aan waar het over gaat. Een ieder beweegt en handelt het sterkst vanuit zijn/haar voorkeur.

Handelen vanuit je voorkeur kost je heel veel minder energie dan wanneer je iets doet wat eigenlijk niet bij je past. Ook hier gaat het weer over de driehoek cognitie, emotie en motoriek. Het kan er voor zorgen dat je niet lekker in je vel zit (of erger), geen goede resultaten behaalt (plezier verliest, ‘ik kan het niet’) en het kan er toe leiden dat je blessures oploopt. Vaak hebben we het in deze gevallen dan wel over een herhalend patroon (cognitief-emotioneel niet de aansluiting bij jouw voorkeuren of steeds dezelfde motorische manier van bewegen uitvoeren die niet past bij jouw voorkeuren). Uiteraard is wel goed om ook aandacht te besteden aan de ontwikkelkant, jouw 'niet-voorkeurskant', alleen wel in de juiste verhouding.

 

Deep Motivational Drivers

In de afgelopen jaren zijn ervaringen met de Deep Motivational Drivers (DMD’s), want zo noe­men de ActionTypes grondleggers hun bevindingen, opgebouwd. Daarbij blijkt keer op keer dat de uitkomsten inzicht geven in wat de mentale behoeften van de sporter zijn als voor­waar­den om tot handelen over te gaan. Er worden vijf verschillende diepe drijfveren herkend met elk hun intrinsieke en extrinsieke variant.

Net als het Action Types profiel bevestigen de diepe drijfveren de lichaam-geestverbinding. Daar waar het actiontypes-profiel inzicht geeft in de handelingsvoorkeuren (mentaal en motorisch), leggen de DMD’s de voorwaarden om tot gemotiveerd handelen over te gaan bloot. In het verhogen van de train- en coachbaarheid van sporters zijn beide aspecten voor de coach een groot goed in het leveren van maatwerk.

Zelf vind ik het een verrijking om dit inzicht te hebben verkregen. Naar mezelf kijkend (en terugkijkend) als persoon en als sporter en in de dynamiek met anderen. Als trainer-coach zie ik het integreren van de action type benadering evenals het kennen van iemands drijfveren als een echte meerwaarde. Als je het beste uit je sporter (of lees werknemer -bedrijfsleven) wilt halen is het belangrijk om te weten hoe die sporter in elkaar zit om hem / haar vervolgens die tools aan te rijken waardoor de sporter kan excelleren.

In de sportpraktijk

Lichaam en geest horen bij elkaar. Zo zit ook de Action Types Benadering in elkaar. De kenmerken van de verschillende motoriekstijlen geven ook e.e.a. aan over de cognitieve-emotionele zaken. Zo zien we bijvoorbeeld bij iemand met een ‘walking from the bottom’ dynamiek dat er meer kniehoek waar te nemen is net als een zogenaamde haklanding. Mensen met een ‘walking from the bottom’ dynamiek staan meer in ‘het hier en nu’ en zijn vaak praktisch ingesteld. Het tegenovergestelde zie je bij een ‘walking from the top’ dynamiek. En zo zijn er nog veel meer verbindingen tussen het motorische en het cognitieve. Het daadwerkelijk vaststellen van de persoonlijke motoriekstijl wordt gedaan aan de hand van eenvoudige fysieke testjes.

Met de kennis van de verschillende motoriekstijlen wordt inzicht verkregen in verschillende voorkeuren zoals, voorkeur voor voorste- of achterste spierketen, van laag naar hoog of van hoog naar laag in beweging komen, schouders-heupen (dis)sociatie (los van elkaar kunnen bewegen of juist niet), werkt iemand vanuit grove (grote lichaamsspieren) en / of fijne motoriek (handen, onderarmen, voeten, onderbenen). Zie jij beweging en gevaar sneller van de rechterkant of van de linkerkant, onder / boven. Ben je een horizontaal of een verticaal georiënteerde sporter. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden maar geeft al aan dat er op het gebied van fysieke training, houding en techniek onderscheid gemaakt moet worden en aansluiting gevonden moet worden bij de persoonlijke voorkeuren. Ook op tactisch gebied is inzicht in de persoonlijke voorkeuren in te zetten. Denk hier bijvoorbeeld aan balsporten of aan sporten met een fysieke tegenstander.

Jouw ActionType-profiel

Wil jij weten wat jouw voorkeuren zijn, inzicht krijgen in jouw kernbehoeftes inclusief  persoonlijke sport specifieke inzichten en adviezen? Kijk dan eens naar de test mogelijkheden (profiling). Het bepalen van jouw action type profiel wordt gedaan aan de hand van fysieke testjes.

Jouw Diepe Drijfveren

Wil jij weten wat jouw Deep Motivational Drivers (Diepe Drijfveren) zijn, inzicht krijgen in jouw kernbehoeftes, weten wat jou echt 'aan' zet? Kijk dan eens naar de test mogelijkheden (drijfveren testen). Het bepalen van jouw DMD's wordt gedaan aan de hand van fysieke testjes.

 

Renske Winters is gecertificeerd ActionType profiler en tester van de DMD's.