Testen en metingen

Sporterinbalans voor advies en begeleiding bij sport(prestaties) en gezondheid.

Persoonlijke begeleiding en groepsactiviteiten

Voor iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen

Binnen de methodiek van de ATB vormt de motoriek de ingang voor het achterhalen van de natuurlijke individuele voorkeuren. Dit niet alleen in motorische zin, maar ook als het om het emotionele en cognitieve gaat. Vragenlijsten – hoe uitgekristalliseerd ze in theorie ook mogen zijn – kennen een aantal nadelen waardoor ze dikwijls niet het juiste profiel naar boven halen. De nadelen hebben o.a. te maken met:

  • de kans op (sociaal) wenselijk antwoorden;
  • recente voorvallen die het invullen onbewust beïnvloeden;
  • lastige formuleringen die op meerdere manieren opgevat kunnen worden;
  • kleuring door de ontwikkelingsfase waarin de persoon zich bevindt;
  • het niet achterhalen van de (situationele) dynamiek die achter elk profiel zit;
  • het ontbreken van een onderscheid tussen handelingsvoorkeuren en diepe (motivationele) drijfveren.

 

De ATB staat dan ook alleen toe dat een actiontype-profiel via de motoriek door een daartoe bevoegde practitioner wordt getest. Dit aan de hand van simpele motorische testjes die volgens het officiële protocol en de daarbij behorende validatie wordt afgenomen. In alle andere gevallen kan geen sprake zijn van een actiontype-profiel en mag profilering niet met de naam ActionTypes in verband worden gebracht.

Ook voor het testen van de Deep Motivational Drivers geldt bovenstaande, echter wordt er bij het testen zelf m.n. naar de 'tonus' gekeken.

 

Lees meer over de Action Type Benadering en de Deep Motivational Drivers op de pagina Persoonsgericht

 

 

Renske Winters is gecertificeerd ActionType profiler en tester van de DMD's.

Action Types Profiling

Het bepalen van het actiontypes-profiel gebeurt aan de hand van simpele fysieke testjes. Dit kan voor één of meerdere personen / team. Zo worden de verschillende handelingsvoorkeuren zichtbaar en kunnen deze ingezet worden voor het trainen, coachen en begeleiden.

Wil jij inzicht krijgen in jouw voorkeuren, kijk dan eens naar de mogelijkheden die er zijn om dit samen met mij helder te krijgen.

Deep Motivational Drivers testen

Het bepalen van jouw diepe drijfveren gebeurt aan de hand van simpele fysieke testjes. Dit kan voor één of meerdere personen / team.

Het proces van leren, ontwikkelen en presteren start bij moti­vatie. De motivatieleer is één van de meest onderzochte gebieden binnen de sportpsychologie. Daarbij blijkt dat winnen voor de meeste sporters zeker niet de belangrijkste motivatiefactor is. Verschillen in drijf­veren liggen hieraan ten grondslag. Hoe weet jij de juiste snaar bij elke sporter te raken? Voor coaches is het bijzonder waardevol de drijfveren van hun spor­ters te kennen. Drijfveren spelen niet alleen een rol in de sport maar ook in het bedrijfsleven en in de persoonlijke omgeving, al van kinds af aan.

Wil jij inzicht krijgen in jouw drijfveren, kijk dan eens naar de mogelijkheden die er zijn om dit samen met mij helder te krijgen.

Meting Lichaamssamenstelling

Of je nou een (top)atleet bent en / of alleen een gezond gewicht nastreeft, inzicht in je lichaamssamenstelling is voor iedereen interessant. Alleen maar weten hoeveel je weegt, of een BMI bepaling geeft niet voldoende informatie en soms ook verkeerde informatie. Een bodybuilder zou volgens de meting een te hoge BMI hebben (zwaargewicht in verhouding tot lengte), maar dat klopt natuurlijk niet. Maar ook enkel een gewichtsmeting zegt niet veel. Het geeft alleen maar een indicatie.

Wil je gericht werken aan je gezondheid en een gezond gewicht in de optimale lichaamssamenstelling, kies dan voor een professionele lichaamsanalyse, verzorgd door Sporterinbalans.

Socials

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en volg ons op de onderstaande kanalen